Transcrierea certificatului de căsătorie

iulie 10, 2017

Termenul de rezolvare este de 120 de zile.

Scopul transcrierii
Aceasta activitate are drept scop recunoasterea juridica de catre statul român a casatoriei încheiate în strainatate si se realizeaza în baza cererii unuia dintre sotii care a avut ultimul domiciliu în tara, în municipiul Satu Mare sau care are si în prezent domiciliul în municipiul Satu Mare.
Actele necesare

 • adeverinta de cetatenie, pentru cetatenii români cu domiciliul legal în strainatate si care nu pot face dovada cetateniei române,
 • adeverinta se elibereaza de catre SERVICIUL DE CETATENIE de pe linga Ministerul Justitiei, Bucuresti Str. Petofi Sandor Nr. 47 Sectorul 1;
 • adeverinta privind ultimul domiciliu din tara, pentru cetatenii români cu domiciliul legal în strainatate
 • eliberata de Biroul Evidenta Informatizata a Persoanei a municipiului Satu Mare
 • xerocopie a cartii de identitate sau a buletinului, petru cetatenii români cu domiciliul în mun. Satu Mare
 • adeverinta din care sa rezulte cum figureaza în Registrul Permanent de Evidenta Populatiei
 • eliberata de Biroul Evidenta Populatiei de la ultimul domiciliu avut în tara( în situatia în care solicitantul se legitimeaza cu pasaport românesc expirat sau cu titlu de calatorie)
 • certificatul sau extrasul de casatorie original apostilat conform conventiei de la Haga
 • o copie xerox legalizata a certificatului de casatorie sau extrasului de casatorie
 • traducerea în limba româna de catre un traducator autorizat român a certificatului de casatorie sau extrasului de casatorie
 • legalizata de catre un notar public din România
 • declaratie legalizata la un notar public din România în situatia în care sotii si-au pastrat numele de familie anterioare, le-au reunit sau sotul a luat numele de familie al sotiei sau în cazul în care numele de familie purtat de catre soti pe timpul casatoriei NU este înscris în certificatul de casatorie
 • declaratie legalizata sau apostilata conform conventiei de la Haga cand este data in fata unui notar public strain, în situatia în care sotii si-au pastrat numele de familie anterioare, le-au reunit sau sotul a luat numele de familie al sotiei sau în cazul în care numele de familie purtat de catre soti pe timpul casatoriei NU este înscris în certificatul de casatorie
 • certificatele de nastere ale sotilor în copii xerox
 • sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila (daca este cazul) + copie xerox + traducerea în limba româna legalizata- apostilata conform conventiei de la Haga
 • certificatul de deces al fostului sot, în cazul în care solicitantul a mai fost casatorit (daca este cazul)
 • traducerea în limba româna- legalizata a acestora(sentintei de divort, sau certificat de deces)
 • procura speciala de reprezentare la serviciul Stare Civila si la Biroul Evidenta Informatizata a persoanei Satu Mare, în vederea transcrierii certificatului de casatorie din strainatate în actele de stare civila române si a obtinerii a unui certificat de casatorie românesc, în cazul în care nici unul dintre soti nu poate depune cererea personal sau timpul de sedere în tara este mai scurt de 60 zile de la data înregistrarii cererii;
 • timbre fiscale în valoare totala de 1 leu RON.

Procura se legalizeaza de catre:

 • un notar public din România,
 • fie de oficiile diplomatice ale României din tara de resedinta a solicitantului ;
 • sau întocmite de notari publici straini si supralegalizate, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 la Tribunalul din localitatea de domiciliu din strainatate;

Observatii(cazuri speciale)

 • În situatia în care, unul dintre soti – cetatean român, a contractat o casatorie anterioara, în urma careia a dobândit numele de familie a celuilalt sot, nume cu care a intrat în urmatoarea casatorie, va fi obligatoriu sa se înregistreze întâi aceea casatorie si desfacerea acesteia prin divort sau decesul sotului.
 • Daca unul dintre soti, cetatean român si-a schimbat în orice mod numele de familie sau prenumele, altfel decât sunt ele înscrise în actele de stare civila române, persoana va trebui mai întâi sa solicite aprobarea înscrierii în actele de stare civila române, pe baza actelor originale de schimbare a numelui sau prenumelui, apostilate conform conventiei de la Haga, a schimbarilor intervenite cu privire la nume si prenume, cererea se depune la primaria care are în pastrare actul de stare civila ce se cere a fi modificat;
 • În cazul unei casatorii încheiate în strainatate care nu a fost transcrisa în registrul de stare civila de la ultimul domiciliu al cetateanului român cu domiciliul legal în strainatate si care, s-a desfacut prin divort sau prin decesul sotului, înregistrarea acesteia prin mentiune, se va face la primaria unde este înregistrat actul de nastere al persoanei în cauza, fie personal, prin împuternicit.

Actele necesare:

 • certificatul sau extrasul de casatorie în original;apostilat conform conventiei de la Haga
 • copie xerox legalizata;
 • traducerea în limba româna legalizata;
 • copii ale certificatelor de nastere ale sotilor;
 • sentinta de divort originala;apostilat conform conventiei de la Haga
 • copie xerox legalizata a sentintei;
 • traducerea în limba româna legalizata a sentintei;
 • sentinta Tribunalului românesc competent, de recunoastere a sentintei straine de divort- definitiva si irevocabila, conform legii nr. 105 / 1992;

Dupa caz, daca casatoria s-a desfacut prin decesul sotului:

 • certificatul de deces original;apostilat conform conventiei de la Haga
 • copia xerox legalizata a certificatului de deces;
 • traducerea în limba româna a certificatului de deces;

Daca în continutul certificatului de casatorie nu exista rubrica privind numele de familie al sotilor dupa încheierea casatoriei, se va anexa si o declaratie legalizata notarial din care sa rezulte ce nume de familie poarta pe timpul casatoriei persoana care solicita înregistrarea casatoriei si a desfacerii acesteia prin divort sau prin decesul sotului;

Aceeasi declaratie legalizata cu privire la numele de familei este necesara si în cazul în care, în sentinta de divort straina nu se face mentiune expresa cu privire la numele de familie al sotilor dupa desfacerea casatoriei.

 • copii xerox ale pasaportului românesc si strain ale persoanei interesate;
 • timbre fiscale în valoare de 1 leu RON.

În cazul în care pasaportul românesc al persoanei interesate este expirat, trebuie sa se faca dovada ca solicitantul mai are înca cetatenie româna- pe baza Adeverintei de cetatenie eliberata de SERVICIUL DE CETATENIE de pe linga Ministerul Justitiei Bucuresti, precum si Dovada eliberata de Biroul Evidenta Informatizata a Persoanei de la ultimul domiciliu avut în tara, din care sa rezulte datele personale ale solicitantului;

 

Notă:
Procura de reprezentare, declaratiile, traducerile actelor si legalizarea acestora se pot face:

 • la notariatele publice române sau la reprezentantele diplomatice ale României din tara de resedinta a solicitantului, fie la notari publici straini, caz în care, procura, declaratiile, copiile xerox legalizate si traducerea documentelor în limba româna, se vor supralegalizata conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961.Obtinerea adeverintei de cetatenie româna
  La SERVICIUL DE CETATENIE DE PE LINGA MINISTERUL JUSTITIE Bucuresti

Acte necesare

 • procura legalizata de reprezentare la SERVICIUL DE CETATENIE DE PE LINGA MINISTERUL JUSTITIE Bucuresti, pentru obtinerea Adeverintei de cetatenie- în cazul în care persoana în cauza nu se poate deplasa personal sau nu se gaseste în tara (legalizarea se poate face în tara- la oricare notar public, în strainatate- la ambasada sau consulatul Romîniei din tara de domiciliu sau la un notar strain- în acest caz procura se va apostila ( legaliza) conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961)
 • 2 fotografii color tip pasaport,
 • copie legalizata a paginilor cu fotografia si datele personale din pasaportul românesc expirat si din pasaportul strain ( în cazul persoanelor cu dubla cetatenie)
 • copie legalizata a certificatelor de stare civila românesti ale celui în cauza;
 • copie legalizata a actului de dobândire a cetateniei straine
 • chitanta în valoare de 280.000 lei – taxa consulara- conform Ordonantei nr. 24 / 1992, aprobata prin Legea nr. 89 / 1993, eliberata de Trezoreria teritoriala sau C.E.C.

Pentru informaţii suplimentare : TELEFON : 021/ 2188418; 021/ 2223130
RELATII CU PUBLICUL – MINISTERUL JUSTITIEI: 021/ 3124023, E-MAIL:

relatii publice@just.ro
Str.: Petofi Sandor, Nr.47 sect. 1 Bucuresti

Last modified: iulie 10, 2017