Transcrierea certificatelor de deces străine

iulie 10, 2017

Pentru cetăţenii români care au avut ultimul domiciliu în ţară, în comuna/orasul/municipiu  sau care fiind domiciliaţi în comuna/oras/municipiu, au decedat în străinătate.

Termenul de eliberare este de 120 zile de la data depunerii actelor.

Această activitate are drept scop recunoaşterea juridică de către statul român a decesului cetăţeanului român cu domiciliul, legal în străinătate, care a avut ultimul domiciliu în ţară, în comuna Gherța Mică sau a cetăţeanului român cu domiciliul legal în comuna Gherța Mică, care fiind temporar în străinătate, a decedat şi se realizează în baza cererii soţului supravieţuitor, a urmaşului direct al decedatului cînd celălalt soţ nu are cetăţenie română sau este şi el decedat sau a unuia dintre părinţi în cazul unui minor decedat în străinătate;

Pentru aceasta, solicitantul va depune la compartimentul Stare Civilă următoarele
documente:

  • certificatul sau extrasul de deces străin în original apostilat conform conventiei de la Haga şi traducerea în limba română. legalizată la un notariat public din România;
  • o copie xerox legalizată a documentului original;
  • copii xerox a certificatului de naştere şi de căsătorie ale persoanei decedate;
  • copie xerox a actului de identitate a persoanei decedate;
  • copie xerox a actului de identitate a persoanei care solicita transcrierea certificatului de deces;
  • timbru fiscal în valoare de 1 leu RON

Persoana îndreptăţită să solicite aprobarea transcrierii decesului trebuie să aibă sau să fi avut ultimul domiciliu în comuna/municipiu/oras  înainte de plecarea definitivă din ţară si de asemenea sa aiba calitatea de cetatean roman.

Last modified: iulie 10, 2017