Stabilirea reşedinţei

iulie 10, 2017

Reşedinţa este adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • unul din următoarele documente cu care se face dovada adresei de reşedinţă:
  • acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislatia română în vigoare, privind titlul locativ;
  • declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia;
  • declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a politistului de ordine publică prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul ca solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) si b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdictie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali
  • documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau dupa caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.
 • timbru fiscal în valoare de 4 lei;

Last modified: iulie 10, 2017