Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui

iulie 10, 2017

Cetatenii români pot solicita pentru motive temeinice, aprobarea schimbarii pe cale administrativa a numelui de familie sau a prenumelui, în baza O. G. nr. 41 din 30.01.2003.

Având în vedere procesul de reforma institutionala privind descentralizarea administratiei publice si organizarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, astfel cum s-a stabilit prin O.G. nr. 84/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, începând cu data de 1.04.2005, devin aplicabile prevederile art. 13 din O.G. nr. 41/2003, privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, sens în care competenta de aprobare a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativa va reveni presedintelui consiliului judetean.
În sensul celor de mai sus:

 • cererile înregistrate la Primaria Gherța Mică, pâna la data de 31.03.2005, inclusiv, vor fi solutionate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor;
 • cererile care vor fi înregistrate la Primaria Gherța Mică (se va lua în considerare locul de domiciliu a solicitantului), începând cu data de 1.04.2005, vor fi de solutionate de presedintele consiliului judetean, care va emite dispozitia de admitere sau de respingere a acesteia, astfel cum prevede art. 13 din O.G. nr. 41/2003.

 

Cazuri considerate întemeiate pentru schimbarea numelui

 • când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
 • când persoana în cauza a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa îl obtina, facând dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta în societate sub acest nume;
 • când, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale în materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, în baza carora au fost eliberate alte acte;
 • când persoana în cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite si doreste schimbarea acestuia;
 • când persoana în cauza poarta un nume de familie de provenienta straina si solicita sa poarte un nume românesc;
 • când persoana si-a schimbat numele de origine straina într-un nume românesc, pe cale administrativa si doreste sa revina la numele dobandit la nastere;
 • când parintii si-au schimbat numele pe cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al parintilor lor;
 • când persoana în cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schimbari de nume aprobate anterior pe cale administrativa;
 • când sotii au convenit cu ocazia încheierii casatoriei sa poarte numele de familie reunite si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optând pentru numele de familie dobândit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei;
 • când persoana în cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior înregistrarii nasterii, însa, întrucât nu a sesizat instanta pentru încuviintarea purtarii numelui de familie al acestuia în timpul vietii, nu exista alta posibilitate de dobândire a numelui parintelui decât pe cale administrativa;
 • când prenumele purtat este specific sexului opus;
 • când persoanei i s-a încuviintat schimbarea sexului prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentând un act medicolegal din care sa rezulte sexul acesteia;
 • alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt de asemenea considerate justificate si cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:

 • când persoana în cauza a adoptat minori si doreste ca acestia sa poarte un alt prenume;
 • când casatoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa revina la numele de familie purtat anterior casatoriei ori la numele de familie dobândit la nastere;
 • când în urma divortului un fost sot revine la numele de familie purtat anterior si care provine dintr-o alta casatorie, de asemenea desfacuta prin divort, si doreste sa poarte numele dobândit la nastere;
 • când în urma încetarii casatoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasatoreste si ca urmare a desfacerii acestei casatorii, acesta doreste sa poarte numele de familie dobandit la nastere;
 • când fostul sot doreste sa poarte numele de familie pe care l-a avut în casatorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredintati spre crestere si educare, cu consimtamântul fostului sot, dat în forma autentica;
 • când parintii au divortat, iar copiii încredintati spre crestere si educare unuia dintre parinti, care a revenit la numele de familie avut anterior casatoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;
 • când s-a desfacut adoptia unei persoane casatorite care are copii minori si în urma desfacerii adoptiei persoana în cauza revine la numele de familie avut înainte de adoptie;
 • când unul dintre soti, la încheierea casatoriei, a luat numele de familie al celuilalt sot, nume pe care acesta l-a dobândit prin adoptie, iar ulterior încheierii casatoriei are loc desfacerea adoptiei

 

Cum se procedeaza?

Cererea de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui (formular tipizat), se depune personal de catre solicitant, pe care o va semna în fata ofiterului de stare civila.
Când se cere schimbarea numelui de familie sau a prenumelui pentru un minor care a împlinit vârsta de 14 ani, va semna lânga parinte si minorul.
NU se admite depunerea cererii de catre împuternicit sau intermediar.

 

Acte necesare

 • certificatul de nastere al solicitantului + doua copii xerox-legalizate;
 • certificatul de casatorie + doua copii xerox legalizate, daca persoana este sau a fost casatorita;
 • certificatul de nastere al sotului sau sotiei (daca si acesta schimba numele de familie) + doua copii xerox- legalizata;
 • certificatul de nastere al copilului minor si doua copii xerox – legalizate, când solicitantul cere schimbarea numelui de familie si are si copii minori;

NOTĂ: schimbarea numelui de familie sau a prenumelui produce din oficiu efecte si in
actul de nastere al copilului minor la rubrica numele de familie si prenumele
parintelui in cauza.

 • declaratia consimtamânt data în forma autentica ,legalizata , a celuilalt parinte când se cere schimbarea numelui sau a prenumelui unui copil minor
 • declaratie consimtamânt din partea sotului când celalalt sot cere schimbarea numelui de familie comun – legalizata;
 • certificatul de deces al sotului + o copie xerox legalizata, când se cere schimbarea nume lui de familie dobândit prin casatorie si sotul este decedat;
 • sentinta de divort, ramasa definitiva, pentru persoanele care solicita aprobarea schimbarii numelui dobândit prin casatorie si pe care l-au pastrat si dupa desfacerea acesteia sau care cer schimbarea numelui de familie pentru un minor nascut dintr-o casatorie desfacuta prin divort;
 • memoriu motivat, în care se expune temeinicia motivelor invocate în solicitarea aprobarii schimbarii numelui sau a prenumelui;
 • un exemplar din Monitorul Oficial al României în care s-a publicat cererea de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui;
 • orice alte acte sau documente pe care solicitantul considera ca pot fi invocate în sustinerea cererii sale;
 • cazier judiciar, eliberat de Politia Satu Mare si certificat de cazier fiscal privind pe solicitant, eliberat de Directia de Finante Publice a jud. Satu Mare, parter, cam. 6;
 • un timbru fiscal în valoare de 1 leu, pentru fiecare cerere;

 

Cazuri speciale
Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui – când aceasta schimbare a avut loc în strainatate:

 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care şi-au schimbat numele de familie sau prenumele în străinătate, printr-o sentinţă judecătorească sau printr-un act administrativ, emis de o autoritate competentă străină, pot solicita înscrierea acestei schimbări în actele de stare civilă române, prezentând următoarele documente:
  • Adeverinţă cu privire la statutul juridic faţă de statul român emisă prin SERVICIUL DE CETATENIE de pe linga Ministerul Justitiei Bucureşti ,(SPCLEP Gherța Mică) În cazul în care solicitantul nu mai posedă paşaport românesc sau când paşaportul românesc este expirat şi nu poate face dovada că este cetăţean român;
  • Adeverinţă din care să rezulte cum figurează cel în cauză în Registrul Permanent de Evidenţa Populaţiei – eliberată de Biroul Evidenţa Informatizată a Persoanei, de la ultimul domiciliu avut în ţară- în situaţia în care solicitantul se legitimează cu paşaport românesc expirat sau cu titlu de călătorie;
  • Actul original străin de aprobare a schimbării numelui de familie şi a prenumelui, apostilat conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, eliberat de autoritatea competentă străină + 2 copii xerox simple + 2 traduceri legalizate în limba română;
  • Certificatul de naştere românesc original + 2 copii xerox legalizate;
  • Certificatul de căsătorie românesc original + 2 copii xerox legalizate;
  • Xerocopii ale paşaportului străin şi ale celui românesc, paginile cu fotografia, datele personale şi domiciliul din străinătate – 2 ex;
  • Cerere scrisă depusă la primăria unde se găseşte actul de stare civilă ce trebuie modificat sau direct adresată către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti- str. Obcina Mare, nr. 2, sectorul 6, prin care se solicită aprobarea înregistrării schimbării de nume şi prenume, care au avut loc în străinătate şi depusă personal sau prin împuternicit la această instituţie;
  • Timbru fiscal de 1 leu RON

 

În cazul în care cel în cauză nu se poate prezenta personal să depună cererea şi să ridice noul certificat de stare civilă:

 • Procură de reprezentare la Primăria care are în păstrare actele de stare civilă ale celui în cauză şi către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti, prin care se împuterniceşte o persoană cu domiciliul în România, ca în numele mandantului, să solicite aprobarea înscrierii în actele de Stare Civilă române, a menţiunii de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui şi să obţină un nou certificat de stare civilă cu modificarea a cărei aprobare s-a solicitat- legalizată la oficiile diplomatice române din străinăte, fie la oricare notar public din România sau la notari publici din străinătate, caz în care procura va fi supralegalizată conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961;
 • Timbru fiscal de 1 leu RON

Last modified: iulie 10, 2017