Schimbarea domiciliului

iulie 10, 2017

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatele de stare civilă ale solicitantului – de naştere, căsătorie, deces, după caz -, precum şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, (în cazul persoanelor divorţate),original şi copie;
  • timbru fiscal de 4 lei;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Direcţia
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente:

  • acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
  • declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica;
  • declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
  • documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

Potrivit prevederilor noilor reglementări pe linie de evidenţă a persoanelor şi cu privire la pregătirea populaţiei pentru apărare, pentru eliberarea unui act de identitate ca urmare a schimbării domiciliului sau stabilirii reşedinţei nu se mai solicita dovada luarii in evidenţă de către centrul militar judeţean.

IMPORTANT
În termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, titularul sau reprezentantul său legal este obligat să solicite Biroului de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionaeză cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

Last modified: iulie 10, 2017