Schimbarea domiciliului din străinătate în România

iulie 10, 2017

Cetăţenii români cu domiciliul in străinătate, care doresc să-şi schimbe domiciliul in România se prezintă la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde işi stabilesc domiciliul, unde depun

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, împreună cu următoarele documente:
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţa;
 • paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original si copie;
 • pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor si ştampilelor autorităţilor de frontieră, original si copie; în situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, faptul ca solicitantul este cetăţean român;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;
 • timbru fiscal de 4 lei.
 • chitanţa C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire în valoare de 41 lei.

Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila romane, iar pentru hotararile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate in strainatate si investite cu formula executorie, se prezinta copii traduse si legalizate.

Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din strainatate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat in forma autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie.

Last modified: iulie 10, 2017