Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actelor de identitate

iulie 10, 2017

cererea pentru eliberarea actului de identitate;

  • certificatele de stare civilă ale solicitantului – de naştere, căsătorie,deces, după caz -, precum şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani;
  • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, (în cazul persoanelor divorţate) original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu.
  • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
  • un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă – original şi copie;
  • timbru fiscal de 4 lei;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Direcţia Impozite şi Taxe Locale.

IMPORTANT

Titularii actelor de identitate sunt obligaţi să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora. Nerespectarea acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 25 lei la 50 lei.

În termen de 15 zile de la deteriorarea, pierderea, distrugerea sau furtul actului de identitate, titularul sau reprezentantul său legal este obligat să solicite Biroului de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

Last modified: iulie 10, 2017