Persoane care au dobândit cetăţenia română

iulie 10, 2017

Persoanele care au dobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuiesc, unde prezintă următoarele documente:

  • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, original si doua copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi, pentru clarificarea cetăţeniei, către Ministerul Justiţiei;
  • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original si copie; în vederea obţinerii certificatelor de stare civila româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original si copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;
  • timbru fiscal de 4 lei .

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimaţia eliberată de Autoritatea pentru Străini, iar in situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

Last modified: iulie 10, 2017