Ortografierea şi traducerea numelui de familie sau a prenumelui

iulie 10, 2017

Persoana cetatean roman domiciliată în România, sau cetatean roman cu domiciliul legal in strainatate al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă ale primăriei Gherța Mică, tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi, poate cere înscrierea- prin menţiune pe marginea acestor acte- a numelui de familie ori a prenumelui retradus, sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile privind pe solicitant, cât şi la cele privind pe părinţii săi. ( Ordonanţa Guvernamentală nr. 41/ 2003, art. 20 ).
În vederea aprobării sunt solicitate următoarele acte

  • certificatele de stare civilă proprii, copii xerox ale acestora,
  • copie xerox a actului de identitate,
  • adeverinţă eliberată de un traducător autorizat, din care să rezulte ortografierea sau traducerea corectă a numelui sau prenumelui,
  • declaraţia legalizată a soţului că este de acord cu ortografierea sau traducerea numelui de familie sau a prenumelui în cazul persoanelor căsătorite sau când se solicită aprobarea schimbării numelui de familie sau a prenumelui unui copil minor, certificat de cazier judiciar – eliberat de Poliţia locală
  • certificat de cazier fiscal- eliberat de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice a jud. Satu Mare,
  • chitanţă fiscală de 11 lei, eliberată de Directia Taxe şi Impozite locale
  • timbre fiscale de 1 leu RON

In cazul in care petentul este cu domiciliul legal in strainatate si pasaportul romanesc este cu termenul de valabilitate expirat , acesta trebuie sa prezinte adeverinta de cetatenie romana eliberata de SERVICIUL DE CETATENIE de pe linga Ministerul Justitiei, Str. Petofi Sandor Nr. 47, sectorul 1, tel: 021/ 2223130, 021/ 3188418; Bucuresti

Last modified: iulie 10, 2017