Modificarea numelui şi/sau prenumelui părinţilor,data, locul naşterii

iulie 10, 2017

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatele de stare civilă ale solicitantului – naştere, căsătorie,deces, după caz -, precum şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • hotărârea judecătorească rămasă definitiva şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
  • timbru fiscal in valoare de 4 lei ;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Direcţia impozite şi taxe locale.

Last modified: iulie 10, 2017