Înregistrarea naşterilor

iulie 10, 2017

Înregistrarea naşterii în cazul nou-născuţilor, se face în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Termenul de eliberare este de 15 zile de la data depunerii actelor

Părinţi căsătoriţi
Acte necesare

 • certificatul medical constatator al naşterii
 • certificatului de căsătorie al părinţilor copilului
 • buletinele de identitate ale părinţilor

Părinţi necăsătoriţi (copil din afara căsătoriei)
Acte necesare

 • certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea
 • certificatul de naştere al mamei copilului
 • buletinuli de identitate al mamei

Copil născut mort
Înregistrarea copiilor născuţi morţi se face în termen de 3 zile de la data naşterii.

În cazul copilului născut viu, care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile, înregistrarea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului.

Părinţii copilului au nume de familie diferite, 
Acte necesare

 • certificatul medical constatator al naşterii
 • certificatului de căsătorie al părinţilor copilului
 • buletinele de identitate ale părinţilor
 • declaraţie scrisă, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele şi prenumele copilului.

Părinţii nu se înţeleg cu privire la numele copilului,
Acte necesare

 • certificatul medical constatator al naşterii
 • certificatului de căsătorie al părinţilor copilului
 • buletinele de identitate ale părinţilor

Primarul localităţii unde se înregistrează naşterea, prin dispoziţie va decide numele copilului.

Declaraţia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii –înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului,

Acte necesare

 • certificatul medical constatator al naşterii
 • certificatului de căsătorie al părinţilor copilului
 • buletinele de identitate ale părinţilor
 • declaraţia scrisă în care se arată motivele pentru care s-a întârziat înregistrarea naşterii.

Dacă declaraţia de înregistrare a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile privind încuviinţarea înregistrării tardive a naşterii.

Naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate,
Copil găsit, în municipiul Satu Mare,

Întocmirea actului de naştere se face în termen de 30 de zile, de la data găsirii copilului, la Primăria municipiului Satu Mare, unde are loc şi înregistrarea naşterii.
Persoana care a găsit copilul este obligată ca în termen de 24 de ore să anunţe poliţia şi să prezinte copilul cu toate obiectele şi înscrisurile aflate asupra acestuia.

Acte necesare

 • procesului-verbal întocmit de poliţie, medic şi reprezentantul autorităţii tutelare din cadrul primăriei.

Copil abandonat de către mamă în unităţi sanitare,
Înregistrarea naşterii se face în termen de 30 de zile,

Acte necesare

 • certificatului medical constatator al naşterii
 • procesului-verbal încheiat de poliţie, conducătorul unităţii sanitare şi de reprezentantul autorităţii tutelare din cadrul primăriei.

Cine declară naşterea?
Declararea naşterii se poate face de oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea medicală în care a avut loc naşterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.

Last modified: iulie 10, 2017