Expirarea /preschimbarea actului de identitate

iulie 10, 2017

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatele de stare civilă ale solicitantului – naştere, căsătorie, deces, după caz -, precum şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, original şi copie (în cazul persoanelor divorţate);
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu.
  • timbru fiscal in valoare de 4 lei;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Direcţia impozite şi taxe locale.

IMPORTANT

Titularul actului de identitate sau reprezentantul său legal are obligaţia să solicite cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, eliberarea unui nou act.
Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei.

 

Last modified: iulie 10, 2017