Eliberarea livretelor de familie

iulie 10, 2017

Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii lor legali.

Acesta se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei precum şi cetăţenilor cu domiciliul în Comuna Gherța Mică, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta până la 18 ani.

Acte necesare

  • cerere
  • actele de identitate ale membrilor familiei
  • certificatele de naştere
  • certificatul de căsătorie al soţilor, sentinţei de divorţ ( dacă este cazul)
  • certificatul de deces al unuia dintre soţi ( dacă este cazul )
  • certificatele de naştere ale copiilor
  • deciziilor Consiliului judeţean Satu Mare, în cazul copiilor daţi în îngrijire şi educaţie familiei sau unui asistent maternal;
  • timbru fiscal pentru înregistrarea cererii este de 1 RON.

Last modified: iulie 10, 2017