Eliberarea la cerere a certificatelor de stare civilă

iulie 10, 2017

Taxa de timbru fiscal este de 1 RON

Rezolvarea cererilor se face în aceeaşi zi, cu excepţia cazurilor în care certificatele solicitate, se eliberează de către alte primării din ţară.

Eliberarea în aceste cazuri a certificatelor de stare civilă se face, la cererea,
persoanelor care prezintă act de identitate şi sunt îndreptăţite să le ceară.

Certificatul de naştere se eliberează titularului actului de naştere, unuia din părinţi, când se cere certificatul unui minor cu vârsta până la 14 ani sau reprezentantului legal în lipsa părinţilor.

Certificatul de căsătorie se eliberează numai unuia dintre soţi şi numai în cazul când soţii au nume de familie diferite, se pot elibera ambilor soţi.

Certificatul de deces se eliberează

  • soţului supravieţuitor,
  • descendenţilor direcţi ai decedatului, când nu este soţ supravieţuitor,
  • părinţilor decedatului, când acesta nu este căsătorit sau nu are urmaşi
  • fraţilor, când decedatul nu mai are părinţi, soţ şi copii.
  • descendenţilor colaterali când nu sunt descendenţi direcţi

Certificatele de stare civilă se pot elibera şi în baza unei procuri speciale, care se întocmeşte şi legalizează de un notar public din România sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, atunci când titularul actului de stare civilă, nu se poate deplasa personal să solicite eliberarea certificatului sau are domiciliul (reşedinţa) în străinătate şi nu poate veni în ţară.

Procura se poate întocmi şi de către un notar public străin, dar aceasta trebuie să fie supralegalizată ( Apostilă ), conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

Sancţiuni
Pierderea şi deteriorarea certificatelor de stare civilă se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 la 200 lei, conform Legii nr.119/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Last modified: iulie 10, 2017