Eliberarea certificatelor de cutumă

iulie 10, 2017

Cetăţenii români a căror naştere s-a înregistrat la Primăria Gherța Mică, care doresc să încheie căsătorii în străinătate şi cărora li se solicită prezentarea unui document, eliberat de oficiile de stare civilă, care să ateste faptul că nu sunt căsătoriţi, se pot adresa primăriei Gherța Mică cu o cerere scrisă.

Acte necesare

  • cerere scrisă
  • actul de identitate în original şi copie xerox,
  • copie de pe certificatul de naştere
  • timbru fiscal, în valoare de 1 RON

În lipsa persoanei în cauză ( în vederea eliberării certificatului de cutumă), pe lângă actele arătate mai sus, solicitantul va prezenta

  • o procură specială de reprezentare la Primăria Gherța Mică legalizată la un notar public din România, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara de domiciliu al persoanei care împuterniceşte sau de către un notar public străin, dar în acest caz procura trebuie supralegalizată conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961;

Last modified: iulie 10, 2017