Eliberare carte de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

iulie 10, 2017

Minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul Biroului de evidenţă a persoanelor următoarele documente:

cerere pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor şi de de una dintre persoanele menţionate mai sus (părinte, reprezentatul său legal etc.);

  • certificatul de naştere al minorului, original şi copie;
  • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
  • documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz hotărârea judecatorească definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este incredinţat minorul, dacă părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
  • timbru fiscal in valoare de 4 lei;
  • chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Direcţia impozite şi taxe locale a municipiului Satu Mare.

În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.În cazul în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani sunt necesare şi următoarele documente:

  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitatului – se dă în prezenţa personalului Biroului de evidenţă a persoanelor ;
  • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă;

Last modified: iulie 10, 2017