Carte de identitate provizorie

iulie 10, 2017

Se elibereaza atunci cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate ( certificat de nastere, act cu care face dovada spatiului de locuit , certificate de casatorie etc) si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de catre Biroul de evidenta a persoanelor si eliberare acte de identitate , dar nu poate depasi un an .

Cetăţenii români domiciliaţi in străinătate, care doresc să intre in posesia unei cărţi de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reşedinţa din România, unde locuiesc temporar, depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania, la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia au reşedinţa, la care anexează următoarele documente:

  • paşaportul, aflat in termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat in străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat in ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
  • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
  • dovada adresei de reşedinţă din România;
  • două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu;
  • timbru fiscal de 4 lei.

Last modified: iulie 10, 2017