Formulare

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).

Cerere pentru stabilirea reşedinţei

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii care trebuie completata numai olograf .
Completarea rubricilor din cele doua cereri privind “religia si nationalitatea” este optionala.