Evidența Persoanelor

Eliberare actelor de identitate

Categoriile de servicii efectuate, potrivit legii, de catre Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Gherța  Mică sunt:

 • eliberarea actelor de identitate şi înscrierea menţiununilor de stabilire a reşedinţei;
 • adeverinţe (dovezi) privind modul cum sunt înregistrate unele persoane în R.N.E.P.;
 • furnizări de date din  R.N.E.P.;
 • completarea formularelor E 401.

Prin act de identitate se inţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate.

Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
 • 10 ani dupa împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent dupa împlinirea vârstei de 55 ani.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate provizorie este de maxim 1 an de zile.

Cererea pentru eliberarea unui act de identitate se depune la serviciul public de evidenta a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea valabilităţii actului de identitate deţinut, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate.

Cazuri în care se eliberează o noua carte de identitate:

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de “copil găsit” şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere s.a.);
 • în cazul schimbării domiciliului sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfinţării localităţilor sau străzilor;
 •  în cazul deteriorării actului de identitate;
 •  în cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;
 •  la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla în anumite localităţi;
 •  când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 •  în cazul anulării;
 •  în cazul schimbării sexului;
 •  în cazul atribuirii unui nou CNP;
 •  pentru preschimbarea buletinului de identitate.

Acte necesare in functie de motivul eliberarii cartii de identitate

Eliberare carte de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Expirarea /preschimbarea actului de identitate

Eliberare carte de identitate persoanelor căsătorite/ divorţate/ văduve

Schimbarea domiciliului

Modificarea numelui şi/sau prenumelui titularului

Modificarea numelui şi/sau prenumelui părinţilor,data, locul naşterii

Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actelor de identitate

Carte de identitate provizorie

Stabilirea reşedinţei

Schimbarea domiciliului din străinătate în România

Persoane care au dobândit cetăţenia română