S.P.C.L.E.P.

Eliberare acte de identitate

Documentele sunt obligatorii, indiferent de motivul pentru care se eliberează:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului – naştere, căsătorie, deces, după caz -, precum şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a) actele incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia normativa in vigoare,privind titlul locativ. Astfel se poate prezenta unul dintre urmatoarele documente:

 • contract de vanzare-cumparare , autentificat;
 • contract de donatie , autentificat;
 • contract de schimb de locuinte , autentificat;
 • contract de partaj voluntar, autentificat;
 • contract de comodat, pentru care este necesara legalizarea semnaturilor ;
 • contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
 • contractul de vanzare cumparare a dreptului de uz sau uzufruct ;
 • contractul de inchiriere ( locatiune ) , in urmatoarele situatii :

– încheiate cu Serviciul public exploatare spatiul locativ din cadrul Primariei Satu Mare (doar pentru persoanele înscrise în contractul de închiriere);

– proprietate a unor persoane fizice, situatie în care contractul trebuie să fie înregistrat la Administraţia finanţelor publice a municipiului Satu Mare ( P-ta Romana, nr. 3-5);

– proprietate a unor persoane juridice, situaţie în care contractul nu se înregistrează la administraţia financiarăcertificatul de mostenitor, in cazul in care mostenitorul este unic;

 • certificatul de mostenitor, cu acordul celorlalţi mostenitori când nu s-a iesit din indiviziune;
 • hotărârile judecătoreşti, definitive şi irevocabile privind constatarea dreptului de propietate, revendicarea sau partajul imobilului;
 • extras, certificatul sau copia de pe cartea funciară;

b) declaratie scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica (formular – tip, se gaseste la Biroul de evidenta a persoanelor si eliberare acte de identitate);

c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit.a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantul sau legal;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

ACTE NECESARE – Informații suplimentare

Eliberare carte de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Eliberare carte de identitate persoanelor căsătorite/ divorţate/ văduve

Schimbarea domiciliului

Modificarea numelui şi/sau prenumelui titularului

Modificarea numelui şi/sau prenumelui părinţilor,data, locul naşterii

Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actelor de identitate

Expirarea /preschimbarea actului de identitate

Carte de identitate provizorie

Stabilirea reşedinţei

Schimbarea domiciliului din străinătate în România

Persoane care au dobândit cetăţenia română

Înregistrarea naşterilor

Transcrieri certificate de naştere străine

Înregistrarea declaraţiilor de căsătorie

Transcrierea certificatului de căsătorie

Eliberarea livretelor de familie

Înregistrarea deceselor

Transcrierea certificatelor de deces străine

Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui

Ortografierea şi traducerea numelui de familie sau a prenumelui

Eliberarea la cerere a certificatelor de stare civilă

Eliberarea certificatelor de cutumă