Taxe si impozite

Formulare – Biroul control comercial şi autorizaţii de funcţionare

Formulare utilizate pentru obţinerea autorizaţiilor necesare exercitării diverselor activităţi economice.

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate