ANUNT: Primaria comunei Gherta Mica, anuta demararea achizitiei directe, pentru lucrarea *Racordare la reţeaua electrică(spor de putere) a obiectivului ”Clădire multifuncţională- camin cultural,amplast în Gherţa Mică,comuna Gherţa Mică, Jud. Satu Mare”.

mai 15, 2019

Primaria comunei Gherta Mica, anuta demararea achizitiei directe, pentru lucrarea

*Racordare la reţeaua electrică(spor de putere) a obiectivului ”Clădire multifuncţională- camin cultural,amplast în Gherţa Mică,comuna Gherţa Mică, Jud. Satu Mare”.

  • CPV 45315500-3 Instalatii de tensiune medii;
  • CPV 45315500-3 Instalatii de joasa tensiune.        

 

Se vor executa :

a)Instalatii electrice noi pe tarif de racordare:

– Stalpul tip SE nr.11 existent in record aerian 20 kV al PTA 4224 Gherta Mica 1, se va echipa cu:

* consola orizontala tip CSO si LDS cu izolatoare suport composite pentru conductoarele LEA 20 Kv;

-Realizare record aerian 20 Kv , in lungime de L= 60 m, cu conductoare OL-AL 3×50/8 mmp, de la stalpul nr. 11 din record aerian 20 kV al PTA 4224 Gherta Mica 1 pana la un PTA proiectat;

– Realizare post transformare aerian PTA 20/0,4 Kv, 160  kVA , amplasata pe un stalp tip SC 10015, pe teren domeniu public al beneficiarului la o distanta mai mare de 20 m fata de orice constructive, echipat cu:

– Masurarea energiei electrice se realizeaza prin Grup masura semidirecta, realizat cu reductori de curent 3Xtc 250/5 A si un contor trifazat electronic 5 A cu curba de sarcina si sistem de telecitire;

Tarif de distributie: joasa tensiune;

b)Instalatii electrice noi conexe ,,instalatie de utilizare’’

– De la bornele de delimitare ale noului bloc de masura si protectie  electric se va executa o coloana de alimentare a obiectivului cu un cablu de tip AC2XABY 3X240+120 pe o lungime de 20 de ml.

– Se va readuce la forma initiala zona betonata afectata

– Se va efectua o noua priza de pamant de 4 ohmi

– Tabloul de distributie general se va reconfigura conform noilor puteri instalate

Valoarea estimata: 145.000.00 lei fara TVA.

Oferta se va depune pana la data de  23.05.2019,orele 9ºº,la secretariatul primariei Gherta Mica.

Atasat se gasesc documentele suport pentru intocmirea si depunerea ofertei.

Cei interesati se pot adresa pentru informatii la telefon 0261 838010,sau la sediul primariei zilnic intre orele 8ºº-16ºº.

Personea de contact:

COSTEA VASILE – Responsabil Achizitii publice

Data : 15.05.2019

 

Documente:

Last modified: mai 23, 2019