Anunţ concurs – funcţionar public

februarie 15, 2019

Primaria comunei Gherta Mica cu sediul în: localitatea Gherta Mica, nr.234, județul Satu Mare în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publica:

Denumirea postului: Consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivelul studiilor S, compartiment financiar contabil si achizitii publice.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: superioare, absolvite cu diploma de licenţă în drept.

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

–        proba scrisă  în data de  18.03.2019, ora  10:00, la sediul instituției.

–        interviul în data de 21.03.2019  , ora 10:00 la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 zile de la data publicarii anuntului în  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Date contact: Primaria Gherta MIca, nr.234, jud. Satu Mare tel/fax:0261838010, e-mail: primar@primariaghertamica.ro, persoana de contact Sfarcioc Marioara- consilieri principal

 

DESCARCA – CONDITII DE PARTICIPARE

Last modified: februarie 15, 2019