SPCLEP

SPCLEP

Eliberarea certificatelor de cutumă

Cetăţenii români a căror naştere s-a înregistrat la Primăria Gherța Mică, care doresc să încheie căsătorii în străinătate...

iulie 10, 2017

Read More

SPCLEP

Eliberarea la cerere a certificatelor de stare civilă

Taxa de timbru fiscal este de 1 RON Rezolvarea cererilor se face în aceeaşi zi, cu excepţia cazurilor în care certificatele solicitate,...

iulie 10, 2017

Read More

SPCLEP

Ortografierea şi traducerea numelui de familie sau a prenumelui

Persoana cetatean roman domiciliată în România, sau cetatean roman cu domiciliul legal in strainatate al cărei nume de familie sau...

iulie 10, 2017

Read More

SPCLEP

Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui

Cetatenii români pot solicita pentru motive temeinice, aprobarea schimbarii pe cale administrativa a numelui de familie sau a prenumelui,...

iulie 10, 2017

Read More

SPCLEP

Transcrierea certificatelor de deces străine

Pentru cetăţenii români care au avut ultimul domiciliu în ţară, în comuna/orasul/municipiu  sau care fiind domiciliaţi în...

iulie 10, 2017

Read More

SPCLEP

Înregistrarea deceselor

În actele de deces ale primăriei , se înregistrează decesul tuturor persoanelor, cetăţeni români şi străini, decedate pe...

iulie 10, 2017

Read More

SPCLEP

Eliberarea livretelor de familie

Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia...

iulie 10, 2017

Read More

SPCLEP

Transcrierea certificatului de căsătorie

Termenul de rezolvare este de 120 de zile. Scopul transcrierii Aceasta activitate are drept scop recunoasterea juridica de catre statul...

iulie 10, 2017

Read More

SPCLEP

Înregistrarea declaraţiilor de căsătorie

Cum se declară căsătoria ? Declaraţia de căsătorie, se face personal, de către viitori soţi, în scris (pe formular tipizat), când...

iulie 10, 2017

Read More

SPCLEP

Transcrieri certificate de naştere străine

Pentru minorii a căror părinţi au avut sau au domiciliul în municipiul Satu Mare În cazul copiilor a căror naştere s-a produs în...

iulie 10, 2017

Read More